Monthly Archives: august 2012

Două din maximele lui Confucius

I

          Pașii vremii de trei feluri sunt:
Șovăielnic vine viitorul,
Ca săgeata-și ia prezentul zborul,
Veșnic e trecutul pe pământ.

          Niciun zbor nu-i tulbură popasul
Când, zăbavnic, se oprește-n loc,
Nicio teamă nu-i retează pasul
Când sosește-al zborului soroc.
Nici descântec, nici păreri de rău
Nu îl pot clinti din locul său.

          Fericit și înțelept de vrei
Drumul vieții pașnic să-l închei
Celui șovăielnic cere-i sfat.
Nu ți-l face-unealtă niciodat'.
Să nu-ți faci prieten din cel zornic,
Nici dușman să-ți faci din cel statornic.

II

Spațiul în trei măsuri se-ntinde:
          Către depărtări  l u n g i m e a  tinde,
          Și  l ă r g i m e a  curge-n infinit,
          A d â n c i m e a   e-n nemărginit,
          Niciun fund în sânu-i nu cuprinde.

Ia la toate trei mereu aminte:
       Tinde neîncetat tot înainte;
       De-obosești în drum, nicio oprire,
       Dacă năzui spre desăvârșire;
       În lărgime tu te desfășoară,
       Lumea-n fața ta de vrei să-apară;
       Să cobori apoi în adâncime,
       Tâlcul existenței să te-anime.


       Cu dârzenie țelul l-ai ajuns
       Doar belșugul duce la lumină,
       În abis e adevăru-ascuns.

Poezii de  Schiller
Traducerea  I. Cassian-Mătăsaru
			
			
Publicitate

eu frunză de oțel

cineva țipa sunt mai bun decât voi scriu
și poezii
oglinzile erau fugărite prin curte
și caii îmbrăcați în negru
se înșurubau în ploaie
(frère jaques, frère jaques
dormez-vous?)
cineva era frânt zilnic
pe genunchii nepăsători
ai destinului
iar eu poate fără să înțeleg prea bine
treceam descheiat la gât în cămașă

Poem de  Romulus Bucur


În Q-zone de trei ani