Daily Archives: 25/08/2012

Două din maximele lui Confucius

I

          Pașii vremii de trei feluri sunt:
Șovăielnic vine viitorul,
Ca săgeata-și ia prezentul zborul,
Veșnic e trecutul pe pământ.

          Niciun zbor nu-i tulbură popasul
Când, zăbavnic, se oprește-n loc,
Nicio teamă nu-i retează pasul
Când sosește-al zborului soroc.
Nici descântec, nici păreri de rău
Nu îl pot clinti din locul său.

          Fericit și înțelept de vrei
Drumul vieții pașnic să-l închei
Celui șovăielnic cere-i sfat.
Nu ți-l face-unealtă niciodat'.
Să nu-ți faci prieten din cel zornic,
Nici dușman să-ți faci din cel statornic.

II

Spațiul în trei măsuri se-ntinde:
          Către depărtări  l u n g i m e a  tinde,
          Și  l ă r g i m e a  curge-n infinit,
          A d â n c i m e a   e-n nemărginit,
          Niciun fund în sânu-i nu cuprinde.

Ia la toate trei mereu aminte:
       Tinde neîncetat tot înainte;
       De-obosești în drum, nicio oprire,
       Dacă năzui spre desăvârșire;
       În lărgime tu te desfășoară,
       Lumea-n fața ta de vrei să-apară;
       Să cobori apoi în adâncime,
       Tâlcul existenței să te-anime.


       Cu dârzenie țelul l-ai ajuns
       Doar belșugul duce la lumină,
       În abis e adevăru-ascuns.

Poezii de  Schiller
Traducerea  I. Cassian-Mătăsaru