Tag Archives: concurs

Au început înscrierile la Licart 2011(ediția a X-a)


Două anunțuri literare

*SUBSCRIPŢIE PUBLICĂ

pentru publicarea volumului de versuri

VIAŢA FĂRĂ URMĂRI

de Adrian Suciu,

în tălmăcirea grafică a lui Vlad Ciobanu,

cu o prefaţă de Daniel Cristea-Enache.

Volumul, care va apărea în cursul anului 2010, la Editura Brumar din Timişoara, în condiţii tipografice de excepţie, este prima carte cu tiraj comercial care va fi publicată integral prin subscripţie publică în România după al Doilea Război Mondial. Lista de subscripţie va fi publicată în interiorul volumului, în ordinea cronologică a subscripţiei. Suma minimă de subscripţie este de 30 RON pentru un exemplar din tirajul normal, 50 RON pentru un exemplar individualizat, hors tirage, numerotat manual şi semnat de către autor, conţinând o filă de manuscris original al acestuia şi 100 RON pentru un exemplar personalizat conţinând, în plus, o gravură a artistului Vlad Ciobanu, într-un tiraj limitat strict la numărul celor care aleg această variantă de subscripţie. Suma de subscripţie acoperă preţul de producţie al exemplarului şi costurile de expediţie, logistică şi corespondenţă.

Informaţii relevante despre activitatea literară a scriitorului Adrian Suciu pot fi găsite pe site-ul personal al acestuia, la adresa www.adriansuciu.ro Autorul poate fi contactat direct, pentru orice informaţii privind subscripţia şi condiţiile editoriale de apariţie a volumului, pe e-mail-ul noone4none@yahoo.com

**USR – Uniunea Scriitorilor din Romania anunţă lansarea Concursului de volume deschis tinerilor autori, sub 35 de ani, ediţia 2010. Manuscrisele vor fi depuse la Secretariatul Uniunii Scriitorilor din România (Calea Victoriei nr.115, sector 1, Bucureşti) până la data de 15 ianuarie 2010. Un juriu al USR va premia câte un volum de poezie, proză şi eseu. Volumele câştigătoare vor fi publicate la Editura Cartea Românească.


La trei luni

blog face

La trei luni de la deschiderea acestui blog, cu peste 100 de posturi am strâns mai mult de 5000 de vizite și aproape 300 de  comentarii. Cu această ocazie, țin să le mulțumesc celor care au găsit în acest loc ceva pe gustul lor sau care le-a stârnit interesul, au comentat diversele posturi sau m-au adăugat la ei în blogroll. Deasemenea, aș vrea să aflu care sunt primele voastre impresii în legătură cu acest blog.

Am cu această ocazie și un concurs, în urma căruia puteți câștiga un film pe DVD.  Trebuie doar să spuneți cum se numește cartea din care provine fragmentul de mai jos și cine este autorul ei.

„Dar nu făcu asta ci, dimpotrivă, își întoarse gâtul încă liber și privi în jurul lui. Dacă nu putea să-și susțină rolul până la capăt, dacă nu putea să scutească autoritățile de toată munca, răspunderea pentru această ultimă vină o purta cel care îi refuzase restul forțelor necesare ca s-o facă. Privirea îi căzu pe ultimul etaj al casei de lângă carieră. Acolo, sus, cele două jumătăți ale unei ferestre se deschiseră pe neașteptate, ca o lumină care țâșnește în întuneric; un om – atât de  subțire și de șters la distanța și la înălțimea aceea – se plecă brusc în afară, aruncându-și brațele înainte. Cine putea să fie? Un prieten? Un suflet bun? Un om care participa la nenorocirea lui? Cineva care voia să-l ajute? Era unul singur? Erau toți?  Mai există acolo un ajutor? Existau obiecții care nu fuseseră încă ridicate? Firește că da. Logica, chiar și cea mai de neclintit, nu rezistă în fața unui om care vrea să trăiască. Unde era judecătorul pe care nu-l văzuse niciodată? Unde era tribunalul suprem la care nu ajunsese niciodată?”

Filmul este de fapt ecranizarea acestei cărți. Succes!

Text și foto: quasiote